Tuyển dụng việc làm cộng tác viên tiếng anh
NEU LEADER 
GIỚI THIỆU
NEU.vn - HỆ SINH THÁI TỰ HỌC TIẾNG ANH
 là Chương trình thiết lập nhằm mục đích tạo môi trường giả lập tự học tiếng anh. Dựa trên nền tảng công nghệ giúp bạn tự học tiếng anh Online và kết hợp các câu lạc bộ tiếng anh giao tiếp để rèn luyện phản xạ tiếng anh.

NEU.vn - Study OFFLINE

[ NEU.vn - STUDY Offline ] hình thành các Câu lạc bộ tiếng anh giao tiếp sinh hoạt Offline ( NEU ENGLISH CLUB ) hoạt động hàng tuần để các thành viên giúp đỡ nhau và rèn luyện khả năng phản xạ thực tế. Dưới sự hỗ trợ của các MASTER ( bạn trẻ đã từng đi du học về Việt Nam ), LEADER, … sẽ giúp các thành viên phương pháp và cách thức học tiếng anh hiệu quả. 
#NEU_HẢI_PHÒNG: http://eve.neu.vn

NEU.vn - Study ONLINE

[ NEU.vn - STUDY Online ] được tổng hợp tài liệu từ căn bản đến nâng cao, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học Tiếng anh để bạn có thể học trên điện thoại, laptop … , áp dụng trí tuệ nhân tạo NEU AI để đôn đốc việc học tiếng anh hàng ngày, gắng kết cộng đồng thông qua mạng xã hội, website … để duy trì động lực học tiếng anh


GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ NEU.vn

FOUDER

Mr. Feeling Wind

Sáng lập chương trình, định hướng và phát hệ thống
CHAIRMAN

Mrs. Chi - Chủ tịch, Master

Chủ tịch, Master của NEU ENGLISH CLUB phụ trách chuyên môn, điều hành trực tiếp tất cả các vấn đề hệ thống