FOUDER
Mr. Feeling Wind
Sáng lập chương trình, định hướng và phát hệ thống
LEADER -Hải Phòng
MR. Đoàn - BEGINNER CLUB
STYLE CLUB: Học tiếng anh căn bản qua các tình huống hàng ngày, sử dụng giáo trình LV1,Lv2, mong muốn các men học tập kiên trì, bền vững
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà VCCI Hải Phòng

Chairman
Mrs. Chi 
Chủ tịch của NEU ENGLISH CLUB Điều hành trực tiếp tất cả các vấn đề
LEADER - Hải PhòngMR. Long - INTERMEDIATE CLUB
STYLE CLUB: Học tiếng anh qua các topic trong công việc, chuyên môn cao, sử dụng giáo trình LV3,Lv4 của NEU.vn, mong muốn các men có tinh thần học tập cao
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà VCCI Hải Phòng

supervisor
Ms. Hà - SUPPERVISOR 
Hướng dẫn, phân bổ mem đăng ký mới, hỗ trợ chủ tịch và nắm bắt bao quát các vấn đề dành cho member mới và nắm bắt, tổng hợp ý kiến member chính thức

LEADER - Hải Phòng
MR. Hương - UPPER CLUB
STYLE CLUB: Học tiếng anh dành cho người có trình độ cao, sử dụng giáo trình LV5,Lv6, mong muốn các men vui vẻ, hòa đồng sử dụng tiếng anh thành thạo
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà VCCI Hải Phòng